Chính sách đặt phòng

Đặt phòng và dịch vụ (BOOKING): là việc người sử dụng vào trang web Lavencos.vn hoặc thông qua Trung tâm hỗ trợ Lavencos.vn.

1. Người sử dụng thực hiện việc Đặt phòng và dịch vụ thông qua webiste Lavencos.vn hoặc thông qua Lavencos Hotel bằng cách gặp mặt trao đổi trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

2. Người sử dụng đồng ý các Điều khoản sử dụng Lavencos.vn khi thực hiện việc Đặt phòng và dịch vụ với Lavencos.vn.

3. Để thực hiện việc Đặt phòng và dịch vụ, Người sử dụng được yêu cầu cung cấp dữ liệu cho Lavencos.vn hoặc Trung tâm hỗ trợ Lavencos.vn:

• Thông tin cá nhân của Người sử dụng, đặc biệt là tên và họ, địa chỉ email và số điện thoại. Trong trường hợp Người sử dụng Đặt phòng và dịch vụ cho người khác thì Người sử dụng cũng cần cung cấp thông tin cá nhân của người trực tiếp sử dụng dịch vụ;

• Yêu cầu về các dịch vụ bổ sung – Nếu Người sử dụng yêu cầu dịch vụ bổ sung;

• Thông tin cần thiết để phát hành hóa đơn thuế VAT;

• Hình thức thanh toán;

4. Việc Đặt phòng và dịch vụ có thể sẽ không thực hiện được nếu Người sử dụng bỏ qua một trong bốn mục trên.

5. Việc xác nhận đặt phòng và dịch vụ sẽ được nhân viên của Lavencos Hotel xác nhận sau khi nhận được tiền đặt cọc của khách hàng. Giá phòng sẽ được ấn định và thông báo tới khách hàng tại thời điểm khách hàng đặt cọc.

6. ĐIỀU KHOẢN HỦY VÀ PHẠT: (Trừ trường hợp thiên tai, địch hoạ).
 Báo hủy phòng trước 30 ngày: Không tính phí.
 Báo huỷ phòng trước 20 ngày: Tính 50% tiền phòng đêm đầu tiên.
 Báo huỷ phòng trước 10 ngày nhận phòng: Tính 100% tiền phòng đêm đầu tiên.
 Báo hủy phòng trước 05 ngày nhận phòng: Tính 50% toàn bộ tiền phòng.
 Báo hủy phòng trước 03 ngày hoặc không đến: Tính 100% toàn bộ tiền phòng.
7. ĐIỀU KHOẢN ĐẶT CỌC & THANH TOÁN:
–  Đặt cọc:
 Thời hạn : Khách hàng đặt cọc cho Lavencos Hotel 30% tổng số cần thanh toán trước 07 ngày so với ngày khách đến.
 Lavencos Hotel có quyền hủy tất cả các phòng khách hàng đã đặt nếu Lavencos Hotel không nhận được khoản đặt cọc tương ứng với 30% tổng giá trị tiền phòng trong thời hạn đặt cọc như trên.
– Thanh toán: Khách hàng sẽ thanh toán cho Lavencos Hotel số tiền còn lại của đặt phòng trước khi khách trả phòng.