Điều khoản sử dụng trên Lavencos.vn

Website Lavencos.vn này thuộc quyền sở hữu và quản lý của công ty CP Du lịch dịch vụ Lavencos. Việc quý khách truy cập và sử dụng website này có nghĩa là quý khách đã chấp thuận các điều khoản và điều kiện đề ra sau đây. Do vậy đề nghị quý khách đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

1. Tất cả những điều khoản về việc sử dụng Lavencos.vn để đặt, thanh toán, thanh toán nhanh đặt phòng và các dịch vụ khác (“Điều khoản sử dụng Lavencos.vn và/hoặc “Điều khoản sử dụng”) được đăng tải trên trên trang website www.Lavencos.vn và được cung cấp bởi đội ngũ hỗ trợ của Lavencos.vn (trung tâm hỗ trợ Lavencos.vn).

2. Các quản trị viên của trang website Lavencos.vn (“trang web Lavencos.vn”) và trung tâm hỗ trợ Lavencos.vn trực thuộc Công ty CP Du lịch dịch vụ Lavencos, trụ sở tại Đà Nẵng, Việt nam. Thông tin chi tiết về Công ty có trong mục “Liên hệ” trên trang web Lavencos.vn.

3. Trong Điều khoản sử dụng Lavencos.vn, cụm từ “Bất khả kháng” bao gồm: tất cả những sự kiện không thể chống cự hoặc ngăn cản được, đặc biệt là các sự cố như: chiến tranh, lũ lụt, hỏa hoạn, thiên tai, núi lửa phun trào, các cuộc tấn công khủng bố, đình công, tuyết lở, cũng như hacker tấn công trên mạng lưới Internet hay các virus vi tính làm tắc nghẽn việc cung cấp dịch vụ.

4. Trung tâm hỗ trợ Lavencos.vn thực hiện các trách nhiệm của mình theo Điều khoản sử dụng Lavencos.vn bằng điện thoại hoặc tại văn phòng của Lavencos.vn:
Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ 08:00 đến 20:00.
Ngày thứ bảy từ 08:00 – 12:00.

Trung tâm hỗ trợ Lavencos.vn không làm việc trong những ngày nghỉ lễ, chủ nhật.
Người sử dụng, theo định nghĩa của Lavencos.vn, là bất kỳ cá nhân, pháp nhân hoặc các tổ chức không có tư cách pháp nhân sử dụng các dịch vụ của Lavencos.vn.

1. Chấp nhận Điều khoản sử dụng Lavencos.vn là điều kiện cần thiết để sử dụng các dịch vụ của Lavencos.vn và trung tâm hỗ trợ Lavencos.vn. Điều khoản sử dụng Lavencos.vn được đăng tải trên trang Điều khoản sử dụng và ở phần footer của trang web Lavencos.vn.

Người sử dụng cần tuân theo các điều khoản này từ thời điểm bắt đầu sử dụng trang web của Lavencos.vn và các dịch vụ của trung tâm hỗ trợ Lavencos.vn.

2. Nội dung của các trang web Lavencos.vn được bảo vệ bởi pháp luật.

3. Tên thương mại, tên, thiết kế và thương hiệu được đăng tải tại Lavencos.vn được pháp luật bảo vệ. Người sử dụng không được thực hiện bất kỳ hành động nào vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của các tên thương mại, tên, thiết kế và thương hiệu trên trang web của Lavencos.vn.

4. Người dùng chấp nhận rằng Lavencos.vn có thể cung cấp đến các cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động trái phép để xâm nhập vào trang web của Lavencos.vn.

Thanh toán

1. Người sử dụng có thể thanh toán bằng một trong các hình thức thanh toán được liệt kê trong trang Hình thức thanh toán tại trang web Lavencos.vn.

Người sử dụng hiểu rằng Lavencos.vn không đảm bảo rằng tất cả các hình thức thanh toán sẽ được áp dụng cho các ĐẶT CHỖ khác nhau.

Phương thức thanh toán cũng còn phụ thuộc vào các yếu tố khác của việc ĐẶT CHỖ cũng như vào chính sách của Lavencos.vn về phương thức thanh toán.

2. Người sử dụng đồng ý rằng, ngày thanh toán, nếu không được chỉ ra trong một điều khoản nào khác của Điều kiện sử dụng Lavencos.vn, được hiểu là ngày mà Tổng chi phí, bao gồm Giá phòng và Phí dịch vụ của Lavencos.vn được thanh toán bằng tiền mặt hoặc tới một trong các tài khoản ngân hàng của Lavencos.vn và được thực hiện trong giờ làm việc của Lavencos.vn.

Giờ làm việc của Lavencos.vn được quy định trong điều khoản A, mục 7 của Điều khoản sử dụng. Chi tiết về các quy định có liên quan tới ngày thanh toán được quy định trong điều khoản E của bản Điều khoản sử dụng.

1. Lavencos.vn là đơn vị quản l‎ý các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng.

2. Lavencos.vn cam kết rằng các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng được dùng cho mục đích:

• Thực hiện việc ĐẶT CHỖ và làm trung gian trong việc ký kết hợp đồng vận chuyển và các dịch vụ du lịch khác theo hợp đồng mua dịch vụ;

• Cung cấp các dịch vụ điện tử;

• Đảm bảo liên lạc giữa Người sử dụng và Lavencos.vn;

3. Người sử dụng có quyền truy cập các dữ liệu cá nhân đã cung cấp để chỉnh sửa lại hoặc yêu cầu dừng việc xử l‎ý các dữ liệu này.

4. Việc cung cấp các dữ liệu cá nhân là tự nguyện, nhưng cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trên.

5. Lavencos.vn cam kết rằng việc xử lý các dữ liệu cá nhân của Người sử dụng tuân thủ Luật pháp của nước Việt nam và Lavencos.vn sẽ sử dụng các giải pháp kỹ thuật cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân không bị truy cập trái phép.

6. Lavencos.vn khẳng định không xử lý các thông tin cá nhân mà Người sử dụng cung cấp cho các hệ thống thanh toán.

7. Người sử dụng có thể tiến hành thực hiện mọi thay đổi trong phạm vi thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi thư yêu cầu, kèm theo những chi tiết cần thay đổi đến địa chỉ thư điện tử sau của Lavencos.vn: [email protected]

1. Người sử dụng có quyền khiếu nại về những dịch vụ được cung cấp bởi Lavencos.vn.

2. Nội dung khiếu nại của Người sử dụng cần có:

• Lý do khiếu nại;

• Thông tin Người sử dụng, bao gồm cả thông tin liên lạc và bản khiếu nại phải có chữ ký của Người sử dụng;

3. Lavencos.vn sẽ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại.

4. Trong trường hợp hồ sơ khiếu nại không đáp ứng được các yêu cầu như ở mục 2, người có thẩm quyền đại diện Lavencos.vn sẽ thông báo ngay cho Người sử dụng và hướng dẫn Người sử dụng hoàn thành hồ sơ khiếu nại.

Lavencos.vn chỉ tiến hành xác minh và trả lời khiếu nại khi Người sử dụng hoàn thành hồ sơ khiếu nại theo đúng yêu cầu như trong mục 2.

5. Khiếu nại có thể được viết dưới dạng văn bản hoặc thư điện tử và gửi đến địa chỉ: [email protected].

1. Bản tin Lavencos.vn (Bản tin) là dịch vụ nhằm cung cấp cho Người sử dụng những thông tin thương mại thông qua thư điện tử.

Bản tin này sẽ được gửi đến Người sử dụng theo yêu cầu của Người sử dụng và khi Người sử dụng đồng ý nhận các bản tin.

2. Để nhận Bản tin, Người sử dụng cần:

• Gửi yêu cầu và cung cấp địa chỉ thư điện tử theo mẫu có sẵn tại trang thông tin điện tử Lavencos.vn và đồng ‎ý tiếp nhận Bản tin;

• Có một địa chỉ thư điện tử đang hoạt động;

3. Người sử dụng có thể từ chối việc tiếp tục nhận Bản tin bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng đường dẫn trong các phần footer của các Bản tin hoặc gửi thông báo từ chối tiếp tục nhận Bản tin tới Lavencos.vn.

Lavencos.vn sẽ khẳng định việc từ chối tiếp tục nhận Bản tin của Người sử dụng bằng cách gửi thông báo tới email của Người sử dụng.

1. Các tài liệu đi kèm theo văn bản này là một phần không thể tách rời của văn bản này.

2. Tất cả các tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết tại Tòa án nước CHXHCN Việt Nam, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và buộc hai bên phải thực hiện.

3. Bản Điều khoản sử dụng được đăng tải trên trang web Lavencos.vn.